Våra hemligheter är hotade

Läs följande artikel om kvantdatorer som är publicerad i Företagare i Finland 1/2021. En av våra CYNIC-medarbetare Tom Tuunainen har skrivit den